Jaga oma programmi kasutamiskogemust

Programm „Selge“ on eesti ja vene keeles avalikult olnud kättesaadav juba kaks aastat. Eetilistel kaalutlustel ja kasutajate anonüümsuse kaitseks ei jälgita veebilehe ega programmi sisumoodulite kasutusstatistikat ega küsita registreerimisel andmeid kasutaja kohta. Me ei tea, midagi programmi kasutajate kohta, kuid soovime leida viise, kuidas teavitustöös toetada paremine inimesi nagu Sina. Soovime mõista tänaste programmi kasutajate lugusid, sh: a) kuidas ja milliste ootustega programmini jõuti; b) kuidas on seni on kasutamisega läinud ja mida selle sisust arvatakse.

Kutsume kõiki, kes programmist on seni kasutanud vähemalt ühte moodulit, vestlema Tervise Arengu Instituudi uurijaga.

Osalemine eeldab ainult aja leidmist umbes tunniajaliseks vabas vormis vestluseks virtuaalses keskkonnas. Saadame selleks Sulle MS Teams lingi, kuna seda loetakse kõige turvalisemaks keskkonnaks. Kui eelistad vestelda muus keskkonnas (nt Google Meets, Zoom), siis teeme nii. Sinu privaatsus on meile väga oluline. Sa võid kasutada vestluses pseudonüümi ja ei pea osalema enda videopildiga (avatud kaameraga). Me ei küsi Sinult andmeid, mis võiksid Sinu isiku paljastada. Sinu poolt jagatud kontaktandmeid (telefoninumber ja/või e-mail) näeb maksimaalselt 2 uurimisgrupi liiget ning me kustutame saadud andmed kohe pärast vestluse toimumist. Vestlusest osalemisest võid Sa igal ajal loobuda või hiljem vestluse katkestad ilma täiendavate selgitustega. Sinu nõusolekul salvestame vestluse heli hilisemaks kuuldust märkmete tegemiseks. Helifaile hoiame Tervise Arengu Instituudi serveris eraldi kaustas, millele on ligipääs ainult uurimisrühma liikmetel. Pärast tulemuste kokkuvõtte valmimist, hiljemalt 30.11.2023, kustutatakse salvestised ja kogutud kontaktandmed jäädavalt. Kui me uuringu tulemuste kokkuvõttes kasutame vestlustest illustreerivaid ütlusi, siis ainult nii, et kellelgi ei ole võimalik Sind ära tunda. Kogu tööprotsessis jälgime hoolikat isiku- ja uuringuandmete töö põhimõtteid, mis on kooskõlas heade tavade ja Andmekaitse nõuetega ning leitavad Tervise Arengu Instituudi veebilehel. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Osalemisega aitad kaasa, et eneseabiprogramm „Selge“ ja selle kommunikatsioon oleks Eestis huvilistele veelgi kättesaadavam ja kasutajate jaoks toetavam alkoholi tarvitamise vähendamise teel.

Kas oled põhimõtteliselt nõus meie uuringu vestluses osalema ja jätma selleks e-aadressi, mille kaudu võime kohtumisaja kokkuleppeks kontakti luua?