Uuringust

Programm "Selge"

"Selge" on alkoholitarvitamise vähendamist toetav veebipõhine programm, mille algselt töötas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga välja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). Eestikeelseks on programmi kohandanud ja uuringut viib läbi Tervise Arengu Instituut.

2019. aastal saavad programmile ligipääsu ainult selle mõju-uuringus osalejad.

Programmi mõju hindamise uuring

Uuring aitab hinnata, kui tõhus on see programm Eesti oludes. Uuringus osaledes saad sa ligipääsu programmi sisule kohe või kuue kuu pärast olenevalt sellest, millisesse uuringugruppi sa juhuslikkuse alusel satud. Lisaks vastad kuue kuu jooksul kolmel korral küsimustikule, mille täitmisele kulub 15-20 minutit.

Uuringus osalemine ja programmi kasutamine on täielikult anonüümne. Sinu poolt sisestatud andmed on konfidentsiaalsed ning nende kasutamine vastavuses andmekaitse nõuetega. Uuringus kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatud kujul statistilises analüüsis.

Uuringusse ootame sind, kui

 • oled üle 18 aasta vana
 • tarvitad aeg-ajalt alkoholi
 • valdad vabalt eesti keelt
 • sul on ligipääs internetile vähemalt kord nädalas

Uuringus osalemine

 1. Enne konto registreerimist:
  • Loed hoolikalt läbi osalemistingimused
  • Sisestad vajalikud andmed
  • Annad oma nõusoleku uuringus osalemiseks
 2. Registreerid konto
 3. Täidad ära baasküsimustiku (sellele kulub aega u. 15-20 minutit) ja kui oled uuringu jaoks sobiv, määratakse sind juhuvalikuga ühte kahest rühmast:
  1. Uuringurühm, kes saab kohe ligipääsu programmile ja läbib programmi 8 nädala jooksul (ajakulu kuni 2 tundi nädalas)
  2. Kontrollrühm, kes saab ligipääsu programmile 6 kuu pärast, kui on vastanud uuringu viimasele küsimustikule
 4. Olenemata, kummas rühmas oled, vastad veel 2 korda uuringu küsimustele, sh:
  • 2 kuu möödudes vaheküsimustikule (ajakulu u. 15 minutit)
  • 6 kuu möödudes lõppküsimustikule (ajakulu u. 15 minutit)

Mida programmi kasutamine ja uuringus osalemine sulle annab?

Programmi läbimine võtab aega 8 nädalat. Selle abil:

 • õpid 10-st teemamoodulist tehnikaid, mille abil on lihtsam alkoholitarvitamist vähendada. Nädalas on soovitatav läbi teha 1-2 moodulit. Ühe mooduli läbimine võtab aega 45 minutit kuni tund aega
 • teed läbi ülesandeid ja harjutusi, mis aitavad oma käitumismustreid teadvustada ja muuta
 • pead alkopäevikut, millega jälgid oma alkoholitarvitamist
 • saad e-posti teel suunamist ja toetust programmi teejuhilt Mihklilt
 • planeerid igaks nädalaks meeldivaid tegevusi, mis tõstavad tuju

Lisaks:

 • saad osaleda anonüümselt, sinu sisestatud info on konfidentsiaalne
 • programm on tasuta
 • saad seda mugavalt kasutada omale sobival ajal ja kohas

Uuringus osalemisega annad ka olulise panuse programmi arendusse, et tulevikus saaksid sellest abi paljud inimesed Eestis.