Teavitus

Vastutus

Veebilehelt alkoinfo.selge.ee  leiad mitmekülgset ja kvaliteetset uuringutulemustel põhinevat teavet. Meile teadaolevalt on kõik soovitused siin esitatud vastavalt parimatele praktikatele. Siiski ei saa me võtta lõplikku vastutust teabe õigsuse, täpsuse, õigeaegsuse ja täielikkuse eest. Ka ei tohiks nende soovitustega kunagi minna vastuollu arsti nõuannetega.

"Sinu isiklik kaaslane" osa pildid on seaduslikult võetud rahvusvahelistest pildibaasidest. Meil ei ole põhjust väita, et tegemist on alkoholi liigtarvitajatega.

Haldajad ei vastuta veebilehe kasutamisest tekkida võivate kahjude eest, eriti küberünnaku või tehniliste vigade tõttu.

Autoriõigused

Kogu lehekülje sisu ja struktuur on kaitstud autoriõigusega ning neid ei tohi ärilistel eesmärkidel taasesitada. Lubatud on üksikute lehekülgede või dokumentide allalaadimine või printimine isiklikuks, mittekaubanduslikuks kasutamiseks.

Muudatused

Jätame endale õiguse ette teatamata muuta või kustutada programmi osi või kogu lehekülge, samuti lõpetada külje töö ajutiselt või püsivalt.

Kasutamine

Luues programmi "Selge" kasutajakonto kinnitad, et kasutad oma kontot ise ning vastutad enda antud andmete õigsuse eest. Sinu sisestatud andmete põhjal pakub programm soovitusi. Konto kasutamisel oled kohustatud järgima kasutustingimusi ning seadusi.