Kasutustingimused

Programmi „Selge“  KASUTUS- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

1. ÜLDINE  

 1. Veebileht selge.alkoinfo.ee on veebipõhise alkoholitarvitamise vähendamisele suunatud eneseabiprogrammi „Selge“  keskkond.
 2. Programmi „Selge“ materjalide tasuta kasutamise võimalust selge.alkoinfo.ee keskkonnas pakub ja keskkonda haldab Tervise Arengu Instituut (edaspidi TAI).
 3. Kasutus- ja privaatsustingimused annavad Sulle üldise juhise, millest lähtuda veebilehe selge.alkoinfo.ee keskkonna kasutamisel ning millised on sealjuures Sinu ja keskkonna pakkuja kohustused.
 4. Programmi „Selge“ soovitused on kooskõlas alkoholi liigtarvitamise alaste uurimistööde ja nendele vastavate teadmise hetkeseisuga. Me ei saa siiski võtta vastutust teabe õigsuse, täpsuse, õigeaegsuse ja täielikkuse osas. Esitatav info ei ole lõplik ega pruugi olla täieliku õigsusega.
 5. Kõik selge.alkoinfo.ee keskkonnas jagatavad soovitused on meile teadaolevalt esitatud vastavuses parimatele meditsiinipraktikatele.  Siiski ei tohiks nende järgimisel kunagi minna vastuollu arsti nõuandega. Veebilehel selge.alkoinfo.ee esitatud programmi „Selge“ soovituste jälgimine toimub Kasutaja enda vastutusel.
 6. Veebilehel ja programmi „Selge“ materjalides kasutatavad inimeste pildid on võetud legaalselt rahvusvahelisest piltide andmebaasist. Meil puudub informatsioon piltidel kujutatud isikute kohta ja meil ei ole põhjust väita, et tegemist on alkoholi liigtarvitajatega.
 7. Programmi „Selge“ materjalide kasutamiseks on vajalik kasutajakonto loomine ning kasutajana selge.alkoinfo.ee keskkonda sisenemine. Vajutades „Registreeri“ nupule, kinnitad Sa, et  nõustud kõigi kasutus- ja privaatsustingimustega.
 8. Kui Sa ei nõustu kasutustingimustega, siis ära loo omale kasutajakontot selge.alkoinfo.ee keskkonnas ega vajuta „Registreeri“ nupule. Keskkonda registreerudes  nõustud Sa kõigi kasutus- ja privaatsustingimustega ja lood omale selge.alkoinfo.ee kasutajakonto.
 9. Kasutajakonto loojate privaatsus on meie jaoks oluline. Tervise Arengu Instituudi üldised isikuandmete töötlemise põhimõtted on välja toodud veebilehel http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.
 10. Arendame selge.alkoinfo.ee keskkonda, et Sinu poolt kasutatav teenus oleks parim. Kui Sa leiad Selge.ee keskkonnas puudujääke, siis oleme tänulikud, kui annad selle kohta meile tagasisidet aadressil selge@alkoinfo.ee.. 
 11. Teenuse kasutamisel võib esineda katkestusi (näiteks tarkvara uuendamisel). Katkestustest anname võimalusel teada selge.alkoinfo.ee veebilehel.
 12. Keskkonna haldaja jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata lõpetada selge.alkoinfo.ee keskkonna toimimise ja/või muuta, täiendada või kustutada selle sisu.
 13. Kui muudame keskkonna kasutus- ja privaatsustingimusi, siis anname sellest Kasutajatele teada Kasutaja poolt kasutajakonto registreerimisel antud e-posti aadressile. Kui Sa ei nõustu muutunud kasutus- ja privaatsustingimustega, kuid soovid enda poolt sisestatud andmetele ligipääsu, võid Sa esitada vastavasisulise soovi aadressile selge@alkoinfo.ee.
 14. selge.alkoinfo.ee keskkonna kasutamisel saadab keskkond Kasutajale kasutajakonto registreerimisel antud e-posti aadressile teateid. Kuna need teated on keskkonna sisu kasutamise lahutamatu osa, siis ei ole võimalik neid keskkonnas „välja lülitada“.  

 

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1.  Keskkonda selge.alkoinfo.ee kasutajakonto loomisega kinnitad Sa, et kasutad oma kontot ise ning vastutad ise enda poolt antud andmete õigsuse eest ning mõistad, et sinu poolt sisestatud andmete põhjal pakub programm soovitusi.
 2. Kasutajana kohustud konto kasutamisel järgima käesolevaid kasutustingimusi ja seadusest tulenevaid kohustusi.
 3. Veebilehe haldaja teeb endast oleneva, et tagada turvaline keskkond kaitsmaks kasutaja kontoga seotud infot, mida Kasutaja ise ei ole avalikult avaldanud. Veebilehe haldaja  töötab selle nimel ja teeb endast oleneva, et kaitsta Sinu andmeid, kuid ei vastuta andmete avaldamise eest, mis on avalikustatud tema kontolt kellegi teise poolt, tehnilise rikke või küberrünnaku tulemusel või mistahes muul viisil.
 4. Veebilehe selge.alkoinfo.ee haldaja austab igati autoriõiguseid ja ootame sedasama ka kõigilt oma Kasutajatelt. Keskkonna kogu sisu ja struktuur on kaitstud autoriõigusega ning neid ei tohi ärilistel eesmärkidel taasesitada ilma TAI-ga sõlmitud eelneva kirjaliku kokkuleppeta. Lubatud on üksikute lehekülgede või dokumentide allalaadimine või printimine isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Lehel olevate materjalide avalikul kasutamisel tuleb viidata. Soovituliku viite formaadi näide: Alkoholi liigtarvitamise vähendamisele suunatud veebiprogramm „Selge“. Tervise Arengu Instituut. Veebileht: www. selge.alkoinfo.ee.  
 5. Kui soovid avaldada meie programmi abil arvutatud isiklike alkoholi koguseid, siis viidet programmile „Selge“ lisama ei pea.
 6. Veebilehe selge.alkoinfo.ee  haldajatel on õigus teenuse pakkumine ajutiselt või alatiselt lõpetada ning sellisel juhul arvestame võimalusel Kasutajate soovide ja vajadustega. Haldaja  ei vastuta veebilehele ligipääsu piiramise või selle lõpetamisel tekkivate kahjude eest.  
 7. Keskkonna selge.alkoinfo.ee  haldaja ei vastuta Keskkonda sisestatud andmete säilimise eest.
 8. Keskkonna selge.alkoinfo.ee haldaja kohustub kaitsma Kasutaja anonüümsust. Haldaja ei anna Kasutajat tuvastada võimaldavat infot kolmandatele isikutele.
 9. Kasutajal on keelatud testida, sondeerida selge.alkoinfo.ee keskkonna tehnilist ülesehitust või muul viisil otsida või kasutada Selge.ee võimalikke turvanõrkuseid, väljaarvatud, kui selleks on saadud eelnev luba selge.alkoinfo.ee haldajalt. Käesoleva punkti rikkumise korral on selge.alkoinfo.ee haldajal õigus rakendada leppetrahvi summas 10 000 eurot, millele võib lisanduda kahju hüvitis, kui selle tegevusega on tekkinud selge.alkoinfo.ee haldajale, või keskkonna Kasutajale varaline või mittevaraline kahju.
 10. Kasutaja vastutab:
  • kogu info eest, mida ta keskkonda sisestab või avaldab muul viisil;
  •  programmi sisestatud või programmi kohta avaldatud info autoriõiguste jälgimise eest;
  •  kõigi programmi kasutamise käigus saadud käitumissoovituste jälgimise eest tema poolt;
  • kogu info eest, mida keskkonna kasutaja jagab oma selge.alkoinfo.ee kontoga seotult.
 11. Kasutaja vastutab ise selle eest, et tema poolt kasutatav salasõna oleks turvaline (soovituslik kasutada suuri ja väikseid tähti ning erinevaid tähti, numbreid ja sümboleid), mida ei ole lihtne ära arvata. Vältida tuleb parooli kasutamist, mida mõne muu keskkonna või rakenduse juures juba kasutatakse. Kasutaja kohustub hoidma salasõna saladuses. selge.alkoinfo.ee haldaja ei vastuta, kui kontole saadakse ligipääs seetõttu, et Kasutaja ei ole järginud kõike käesolevas punktis sätestatut.

 

3. KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

 1. Käesolevad tingimused kehtivad kuni nende muutmiseni veebilehe selge.alkoinfo.ee haldaja poolt.
 2. Kui kasutus- või privaatsustingimusi selge.alkoinfo.ee haldaja poolt muudetakse, anname sellest teada Kasutaja poolt kasutajakonto registreerimisel antud e-posti aadressile.  
 3. Kasutaja kohustub hoidma selge.alkoinfo.ee registreerimisel antud e-posti aadressi ajakohasena. Kui selge.alkoinfo.ee on saatnud Kasutaja poolt antud e-posti aadressile teate teenuse kasutamise tingimuste muutmise kohta, siis need jõustuvad ja Kasutaja aktsepteerib need, kui ta jätkab Keskkonna kasutamist rohkem kui nädal peale vastavasisulise e-kirja saatmist temale.
 4. Otseselt selge.alkoinfo.ee keskkonna kasutamisest tulenevad poolte õigused ja kohustused lõppevad Kasutaja konto kustutamisega.
 5.  KONTO KUSTUTAMINE
  1. Sul on võimalik paluda oma selge.alkoinfo.ee konto kustutamist. Selleks tuleb saata kiri veebilehel näidatud kontaktidele.
  2. Selge.alkoinfo.ee haldajal on õigus kustutada Kasutaja konto oma äranägemisel, kui peab seda vajalikuks selge.alkoinfo.ee keskkonna eesmärkide täitmiseks või selles kehtivate põhimõtete järgimise tagamiseks.
  3. Kasutajakonto kustutamisest teavitame Sind konto registreerimisel antud  e-posti aadressil.

 

4. HOIATUSED JA  VASTUSTUSE PIIRANGUD

 1. Tehes konto selge.alkoinfo.ee keskkonda mõistab Kasutaja, et veebileht selge.alkoinfo.ee ja sellega seonduvad teenused, funktsioonid, rakendused jm on pakutud sellisena nagu on („as is“) tingimustel, mis tähendab, et Kasutajal on õigus kasutada Keskkonda selge.alkoinfo.ee haldaja poolt ette nähtud tingimustel. Kontot luues nõustub Kasutaja kõigi Keskkonna kasutustingimustega.
 2. selge.alkoinfo.ee keskkonna haldaja ei vastuta lehe kasutamisest tuleneva varalise ega mittevaralise kahju eest, mis on Kasutajale põhjustatud  kolmandate isikute  poolt info sisestamisest, selle kustutamisest, kuvamisest või muust töötlemisest. Samuti ei vastuta haldaja pahavarast, küberründest või muudel põhjustel tekkinud varalise ja mittevaralise kahju eest.

 

6. MUUD TINGIMUSED

 1. Kõigi vaidluste korral kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv seadus ning kohtuvaidluse korral lahendab asja Harju Maakohus.
 2. Kui Sa leiad kusagilt selge.alkoinfo.ee autoriõiguste rikkumise, siis palume sellest teavitada  selge@alkoinfo.ee.

 

7. PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Käesolevad tingimused sätestavad, kuidas ja milliseid andmeid kogume ning milleks võime neid kasutada.
 2. Asutuseks, kellel on õigus selge.alkoinfo.ee keskkonna kasutamisega seoses üle antud andmeid töödelda ning kes selle eest vastutab, on Tervise Arengu Instituut.
 3. Kõigi küsimuste korral seoses isikuandmete või privaatsustingimustega palun pöörduda andmekaitse@tai.ee.
 4. Programmi „ Selge“ kasutajakonto loomisele veebilehel selge.alkoinfo.ee ja seda kasutades annad Sa selge.alkoinfo.ee keskkonnale oma toimiva e-aadressi ja nõusoleku sellele e-kirjade saatmiseks.. Kasutajanime valimisel ei nõua me kordumatuid isikuandmeid (eesnime ega perekonnanime ega sünnikuupäeva ega elukoha aadressi), mille alusel oleksid tuvastatav. Palun võta arvesse, et konto registreerimisel  kasutajanimes või e-posti aadressil oma pärisnime või muu äratuntava tunnuse kasutamisel, võivad su isikuandmed saada konto haldajale teatavaks. Sinu isikuandmeid ei saadeta  edasi kolmandatele osapooltele.
 5. Tervise Arengu Instituut töötleb Kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Programmi „Selge“ veebikeskkonda ligipääsu võimaldamiseks;
  • Programmi „Selge“ funktsionaalsuste tagamiseks;
  • Kasutajale teabe edastamiseks.
 6. Iga kord, kui keegi olemasoleva kasutajakontoga sisse logib või seda teha üritab, seostatakse kasutajakontoga automaatselt järgmised tehnilised andmed:
  • Sisselogimise aeg
  • Sisselogiva kliendi IP-aadress
  • Lehitseja tüüp, versioon ja kasutatav operatsioonisüsteem (kasutajaagent)

Me kasutame neid andmeid, et jälgida volitamata sissepääsukatseid ja aidata veebilehe kasutusega seotud tõrgete korral.

      7. Iga kord kui keskkonnas mõnda veebilehte alla laetakse, kogutakse järgmised juurdepääsuandmed ja salvestatakse need logifaili meie veebiserveris:

 • Sisselogiva kliendi IP-aadress
 • Lehitseja tüüp, versioon ja kasutatav operatsioonisüsteem (kasutajaagent)
 • Viitaja URL
 • Serveripäringu aeg, tee ja failinimi
 • Juurdepääsurežiim ja olek

Neid andmeid ei saa siduda konkreetseisikuga. Neid andmeid ei kombineerita teiste andmeallikatega. Neid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Võrgu infrastruktuuri kaitse ja tehniline haldus
 • Optimeerimine ja tõrkeotsing veebilehe kasutamisel
 • Volitamata juurdepääsukatsete tuvastus ja jälitus

     8. Andmetöötleja on Tervise Arengu Instituut, kontaktaadress on Hiiu tn 42, Tallinn

     9. Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 1.märts.2020.